Premier League Adrenalyn XL Plus 2023 - Captain - Crest - Fan's Favourites - Safe Hands - Defensive Titans - Wing Wizard - Brakujące karty

Każda naklejka/karta z kolekcji Premier League Adrenalyn XL Plus 2023 - Captain - Crest - Fan's Favourites - Safe Hands - Defensive Titans - Wing Wizard - Brakujące karty kosztuje 13,50 zł (bez kosztów wysyłki).

Możesz zamówić maksymalnie 7 naklejki/karty.

Maksymalna liczba zamówień dla danego zamawiającego: 5.

Korzystanie z Usługi Zamawiania Brakujących Naklejek/kart jest skierowane do klientów, którzy chcą skompletować tylko własne kolekcje, a nie do tych, którzy kupują w celu dalszej odsprzedaży

You have selected"
13,50 zł
  • Typ produktu: Karty Adrenalyn
  • Rok: 2023
  • Język: angielski
  • Wnętrza: Kolory
  • Dostępne do dostawy do następujących krajów: Polska
  • Zródło wysyłki: Italy

Wprowadź numery naklejek / kart, których brakuje Ci by uzupełnić swoją kolekcję Premier League Adrenalyn XL Plus 2023 - Captain - Crest - Fan's Favourites - Safe Hands - Defensive Titans - Wing Wizard - Brakujące karty.

13,50 zł